Tamnan Nang Chamathewi - ตำนานนางจามเทวี

Back to the list
Identification
Inv No: 
008_001
Bundles: 
1
Catalog No: 
TGC Wat Pratu Pa, Mueang, Lamphun, No. 14.001.00
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานผูก 3, นิทานตำนานนางจามเทวี
Uniform Thai title: 
ตำนานนางจามเทวี
Uniform title (transliterration): 
taṃnān nāṅ cāmadevī
Uniform title (transcription): 
Tamnan Nang Chamathewi
Scribe Thai script: 
ทุขนานสิริ
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
2471
Era (manuscript): 
BS
Date (AD): 
1928
Calendar Thai script: 
พ.ศ. 2471 ปีเปิกสี เดือน 2 ขึ้น 2 ค่ำ วัน 7 [เสาร์]
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดประตูป่า
Beginning and end: 
a. ที่นี้จักจาเถิงตำนานอันนางจัมมเทวี จักขึ้นมาเสวยเมืองหริภุญไชยก่อนแล เมื่อนั้น พระยาลวรัฐ ตนเป็นพ่อก็หื้อแต่ง
บูชาสการ อาหารของกิน ผ้าผ่อนท่อนแร เครื่องอลังการ ก็ประทานหื้อแก่นายควยตามอันควรประการหั้นแล ทางนาย
ควยไปในเมืองละโว้โพ้น บาทนั้นค่อมพอได้หนึ่ง ปีหนึ่งวันนั้นแล เมื่อนั้นนางจามเทวีรู้จักกาล อาการอันควร จิ่งเมือไหว้
พระยาตนพ่อสั่งอำลามงคลวาจาอันวิจิตรวันนั้นแล…
z. …แต่นั้นไปภายเมื่อหน้า เจ้ามหันตยศก็เสวยราชสมบัติบ่หื้อผิดทศวิธธรรมสั่งสอนเสนาอามาตย์ชาวเมืองบ่หื้อผิดจารีต
โบราณท่าน มีอายุได้ 8 ปีบอระมวลแล้วก็ไปสู่สวรรค์วันนั้นแล ลูกท่านผู้ชื่อกุมมัญช ได้เสวยเมืองแทนพ่อหั้นแล พระยา
อินทวร ตนเสวยเมืองเขลาง(ค์)โพ้น ก็บังเกิดมีพยาธิก็เสี้ยงอายุแล อามาตย์ทั้งหลายก็ส่งสการแล้วก็เอาดูกมาก่อเจดีย์ไว้
ในป่าไม้ยางในเมืองหริภุญช์นี้เล่าแล…
Foliation / pagination: 
1B-14B (Northern Thai figures) 1-14