Tamnan Nopburi Mueang Ping Chiang Mai - ตำนานนพบุรีเมืองพิงเชียงใหม่

Back to the list
Identification
Inv No: 
001_007
Bundles: 
1
Catalog No: 
SS 50 / 506
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ต่ำนานนพบุรีเมืองพิงเชียงใหม่
Uniform Thai title: 
ตำนานนพบุรีเมืองพิงเชียงใหม่
Uniform title (transliterration): 
tāṃnān nabapurī mīöṅ biṅ jīeṅ hmaï1
Uniform title (transcription): 
Tamnan Nopburi Mueang Ping Chiang Mai
Author Thai script: 
?
Scribe Thai script: 
?
Donator / sponsor (Thai script): 
?
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1324
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1962
Calendar Thai script: 
จุลศักราช 1324 ตัว [ พ.ศ.2503 ] 27 ตุลาคม 2504 เดือนเกียงเหนือ แรม 14 ค่ำ วันเสาร์ 18 นาฬิกา
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
Beginning and end: 
a. ... นโมตสฺสตฺถุ ll ศรีสวัสดี ทีนี้ข้าจักกล่าวยังตำนานใบลานปฐมมูลโคตรเค้าแห่งเมืองพิงค์เชียงใหม่ อันสืบสืบมาแต่ปฐมตั้งหัวทีมาตราบถึง กาลบัดนี้ ก่อนแลปฐมหัวทียังมีหมู่ 4 หมู่ แลหมู่มีบริวารได้พันตัว...
z. ... ประธานท่านสุกหื้อเจ้าเมืองหลวงพระบางก็เหมือนเชียงแขงนั้นแล พื้นม่านประธานท่านสุกแลราชยศ หื้อพระมหากษัตริย์หอคำเมือง เชียงใหม่ แลเมืองเชียงตุง แลเมืองเชียงแขง แลเจ้าร่มขาวลาวเมืองหลวงมีดังกล่าวมานี้แล้วแลสุดนี้แล้วแล...
Foliation / pagination: 
1A-59B / (Thai figures and Tham Lanna figures)