Tamnan Wat Suan Dok - ตำนานวัดสวนดอก

Back to the list
Identification
Inv No: 
002_003
Bundles: 
1
Other No: 
tag no. 13.009.11
Catalog No: 
TGC Wat Pa Sak Noi, Sankamphaeng, Chiang Mai, No 13.009.11
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานวัดสวนดอก / ตำนานวัดบุปผารามสวนดอก / นิทานตำนานวัดบุปผาราม
Uniform Thai title: 
ตำนานวัดสวนดอก
Uniform title (transliterration): 
taṃnān văT suon TAk
Uniform title (transcription): 
Tamnan Wat Suan Dok
Author Thai script: 
?
Scribe Thai script: 
ไชยาวุทธังคะ
Donator / sponsor (Thai script): 
ป้าชาเป็นประธาน พร้อมด้วยลูกๆทุกคน
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1309
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1947
Calendar Thai script: 
ปีเมิงไค้ เดือน 11 ลง 10 ค่ำ วัน 4 ไทยเต่าสี
Original repository (Thai script) / scribe place: 
?
Beginning and end: 
a. นโมตสฺสตฺถุ ปุปฺผารามาติตวตฺถุํปวกฺขามิบัดนี้เป็นโอกาสอันดีจักกล่าววัตถุนิทานตำนานวัดบุปผารามสวน ดอกอันโบราณจารย์เจ้าหากบอกไว้สืบสายมา เอกํ สมยํ ยังมีในกาลสมัยคาบหนึ่ง ภควา อันว่าพระพุทธเจ้า
z. …วาสวัดสวนดอกไม้บุปผาเสี้ยงรัชฎา 65406 รูปีปลายเศษหื้อเป็นบุญเขตทูลทาน ก็มีด้วยประการดังกล่าว มานี้แลนา
Foliation / pagination: 
1B-15B (Northern Thai figures) 1-15