Tamnan Suan Dok Mai - ตำนานสวนดอกไม้

Back to the list
Identification
Inv No: 
002_004
Bundles: 
1
Other No: 
Tag no. 13.009.01
Catalog No: 
TGC Wat Pa Sak Noi, Sankamphaeng, Chiang Mai, No 13.009.01
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ธรรมตำนานสวนดอกไม้ / วัตถุนิทานตำนานวัดบุปผารามสวนดอก
Uniform Thai title: 
ตำนานสวนดอกไม้
Uniform title (transliterration): 
taṃnān suon TAk mai2
Uniform title (transcription): 
Tamnan Suan Dok Mai
Author Thai script: 
?
Scribe Thai script: 
ไชยาภิกษุ อธิการวัดป่าสักน้อย
Donator / sponsor (Thai script): 
?
Era (text): 
?
Date (manuscript): 
1296
Era (manuscript): 
CS
Date (AD): 
1934
Calendar Thai script: 
ปีกาบเส็ด เดือน 12 ลง 9 ค่ำ วัน 3
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดป่าสักน้อย
Beginning and end: 
a. นโมตสฺสตฺถุ ปุปฺผารามาติตวตฺถุํ ปวกฺขามิ บัดนี้เป็นโอกาสอันดี จักกล่าววัตถุนิทานตำนานวัดบุปผารามสวน ดอก อันโบราณจารย์เจ้าหากบอกไว้สืบสายมา เอกํ สมยํ ยังมีในกาลสมัยคาบหนึ่ง ภควา อันว่าพระพุทธเจ้า วิหรติ ก็อยู่ เชตวนฺเน
z. ธาตุกับท้ังบริเวณอาวาสวัดสวนดอกไม้บุปผาเสี้ยงรัชฎา 25402 รูปีปลายเศษหื้อเป็นบุญเขตทุนท่านก็มี ด้วยประการดังกล่าวมานี้แลนา
Foliation / pagination: 
1B-14B (alphabetical order in Northern Thai) ค-คปาย