Mulasasana - มูลศาสนา

003_001
มุลลสาสนา / มุลลสาสสนา / มุรลสฺน๒า

Tamnan Cho Phrae - ตำนานช่อแพร

003_002
ตำนานอันนี้เป็นที่ตั้งธาตุศาสนาเมืองมหาพลนครแลธาตุพระพุทธเจ้าอันมีในดอยช่อแพร

Tamnan Cho Hae - ตำนานช่อแฮ

003_003
ตำนานช่อแร

Tamnan Mueang Wong - ตำนานเมืองว้อง

003_004
ตำนานเมืองว้อง / พุทธตำนานธัมมิกราชมาแต่เมืองว้อง

Tamnan Takong - ตำนานตะโก้ง

003_005
ตำนานนิทานพระธาตุทะโค่งเจ้า / ตำนานธาตุทะโค่งผูกเดียว / ธัมม์ตำนานทะโค่งเจ้า / นิทานพระธาตุทะโค่งเจ้า

Tamnan Mueang Yong - ตำนานเมืองยอง

003_006
ตำนานเมืองยอง / ตำนำพื้นมหาเกสาธาตุเจติยะธาตุเจา / พื้นตำนานแหงมหาเกสาธาตุเจาจอมยอง / ตำนานเมืองยอง / ตำนานเมืองยูยอง

Tamnan Phra Chao Ton Luang - ตำนานพระเจ้าตนหลวง

003_007
ตำนานพระเจ้าตนหลวง / ตำนานพระเจ้าตนหลวงโท่งเอี้ยง

Tamnan Phra Kaeo - ตำนานพระแก้ว

003_008
ตำนานพระแก้ว / ตำนานสติแห่งพระแก้วอมรกตเจ้า / ตำนานพระแก้วอมรกตเจ้า

Tamnan Phra Sing - ตำนานพระสิงห์

003_009
ตำนานพระสิงห์ / ตำนานพระสิงห์พุทธปฏิมาเจ้า / ตำนานนิทานธาตุพระสิงห์ปฏิมาเจ้า

Tamnan Thammikarat - ตำนานธัมมิกราช

003_010
ตำนานนิทานพระยาธัมม์ / ตำนานธัมมิกราช