Buddha relic

Buddha Tamnan (Phuttha Tamnan) - พุทธตำนาน [phuk 9-11]

004_003_C
พุทธตำนานหลวงผูกถ้วน 9, ตำนานธาตุพระบาทผูกถ้วนเก้า, ตำนานพระบาทแลธาตุผูกถ้วนสิบ, ตำนานพระเจ้าเลียบโลกผูก 11, ตำนานพระบาทแลธาตุผูกถ้วน 11, พุทธตำนานหลวงผูกถ้วน 11.

Tamnan Phra Bat Phra That (Phra Chao Liap Lok) - ตำนานพระบาทพระธาตุ (ตำนานพระเจ้าเลียบโลก)

019_003
Phuk 1: ตำนานพระเจ้าถปันนาธาตุบาท, ตำนานพระบาทแลธาตุ, ตำนานพระเจ้าเลียบโลก. Phuk 4: ตำนานธรรมพระโลกเลียบ, ตำนานธาตุ. Phuk 5: เลียบโลก, ตำนานเลียบโลก. Phuk 6: ตำนานพระบาทเลียบโลกเจ้า. Phuk 7: พระเจ้าทำนายพระบาท, ธาตุ. Phuk 9: ธาตุพระบาทพระเจ้าเลียบโลก.

Urangkha That - อุรังคธาตุ

019_001
นิทานอุรุงคธาตุ, อุรุงคธาตุ (phuk 1-6) อุรุงคธาตุนิทาน ศาสนานครนิทาน ปาทลักขณนิทาน (phuk 6)

Thantathat - ทันตธาตุ

042_004
ทันตธาตุผูกต้น, ตติยทันตธาตุผูกถ้วน 3, ทันตธาตุสี่

Tamnan Phra Chao Thiao Songsan - ตำนานพระเจ้าเทียวสงสาร

042_002
ทำนานพระเจ้าเทียวสงสาร, ตำนานพระเจ้าเทียวสงสาร, ตำนานอันพระเจ้าเทียวโผดปาณสัตว์ทั้งหลาย

Tamnan Mueang Rawaek - ตำนานเมืองระแวก

042_001
ตำนานเมืองระแวก, ตำนานเมืองละแวก, ตำนานระแวก

Tamnan Mueang Phiang Dao - ตำนานเมืองเพียงดาว

040_002
ตำนานเมืองเพียงดาว, ตำนานถ้ำหลวงเมืองเพียงดาวสังเขป, ธรรมตำนานถ้ำหลวงเพียงดาว

Tamnan Lappha Kappa Nakhara - ตำนานลัพภกัปปนคร

039_015
ตำนานมหาธาตุเจ้าลัพภกัปปนคร, ตำนานผูก 2 ลัพภกัปปนคร, ตำนานมหาธาตุผูกถ้วน 3

Tamnan Mueang Laphun - ตำนานเมืองลพูน

039_014
ตำนานเมืองลพูน, ตำนานเทวดาเอาคนเขาถ้ำลพูน

Tamnan That Yang Wit - ตำนานธาตุยางวิด [ยั้งหวีด]

039_013
ตำนานฐปันนาเกสชินธาตุเจ้าในดอยง่อนเพียะ, ตำนานธาตุเจ้ายางวิดกับบาท, ตำนานธาตุยางวิด, ตุมตุมง่อนเพียะ