Tamnan Phra Chao Thiao Songsan - ตำนานพระเจ้าเทียวสงสาร

042_002
ทำนานพระเจ้าเทียวสงสาร, ตำนานพระเจ้าเทียวสงสาร, ตำนานอันพระเจ้าเทียวโผดปาณสัตว์ทั้งหลาย

Thantathat - ทันตธาตุ

042_004
ทันตธาตุผูกต้น, ตติยทันตธาตุผูกถ้วน 3, ทันตธาตุสี่

Tamnan Mai Mahaphothi Chao (Mahabodhi) - ตำนานไม้มหาโพธิเจ้า

042_005
ตำนานไม้มหาโพธิเจ้า